frå ein spelekveld i 2020

Aktuelt

Haustsesongen er i gang. Velkomen!

Om oss

HEFbridge er eit hyggjeleg, frittståande bridgelag i Bergen sentrum. Vi speler tysdagar kl. 18:00-22:00. Human-Etisk Forbund bruker oss som eit medlemstilbod, men vi har plass til alle.

Bridgelaget krev ikkje medlemspengar, men du betaler 40 kroner kvar gong du er med. Vi plar vera 4-5 bord.

Resultatoversyn

Resultata frå klubbkveldane våre.

Påmelding

Er du ny hos oss, kan du melda deg på ved å senda oss ei e-postmelding eller du kan nytta Spond-tenesta vår.

Lenkjer til ymse bridgeressursar

Organisert bridge Norsk bridgeforbund
Hordaland bridgekrins
Bridge for alle
Norsk bridgefestival
Litteratur Bladet Bridge i Norge
A New Bridge Magazine
Opplæring Dansk skolebridge
Oppslag Wikipedia om bridge
Wikipedia: konvensjonar
Nordisk standard 2012 (svensk)
Nettspeling Bridge Base Online
Funbridge
RealBridge
Bloggar Kvangraven - en blogg om bridge
GeOs blogg
Dataprogram Bridge Solver: double dummy-analyseprogramm for Windows, Android, somme Chromebook-maskiner, Chrome-nettlesaren (og derivat) eller på nett. Kjekt program for å analysera spel for å finna optimale kontraktar.

Bridge Timer: HTML-basert bridgeur
Lover og reglar Bridgereglementet 2017 (norsk) - no ogso med dei offisielle merknadane (engelsk)
Turneringsreglementet 2018
Turneringsbridgereglane vert forklarte (dansk)
IMP-tabell
VP-skala
Dokumentasjon Ymse rettleiingar

Kontakt oss

Du kan nå oss per e-post eller på telefon 95909943 (Arne Sandahl) / 41619021 (Yngve Spjeld-Landro).