HEFbridge-julelogoen

Om oss

HEFbridge er eit lite bridgelag i Bergen sentrum. Tysdagar kl. 18:00-21:30 finn du oss i 4. etasje i Chr. Michelsens gate 4, Bergen.
Human-Etisk Forbund har oss som eit medlemstilbod, men vi har plass til alle.
Kortkveldane nyttar vi til både å læra oss teori og praktisera det vi har lært. Vi bruker eit naturleg meldesystem (4-korts opningar, sterk 1NT) med dei konvensjonane vi treng for å løfta meldingar og speleføring til eit høgare nivå. Dei som er med seier at vi har eit hyggjeleg miljø med mykje lått og løye.

Påmelding

Er du ny hos oss, kan du melda deg på ved å senda oss ei e-postmelding eller du kan nytta Spond-tenesta vår.

Meldesystemet

Du kan lasta ned heile meldesystemet.

Resultat frå spelekveldane

Her finn du resultata frå dei fleste spelekveldane våre. HTML-filene viser parsamansetjinga, kortfordelingane, kontraktane og resultata. PBN-filene kan du nytta til å finna den beste kontrakten; dét kan ofte vera ei interessant øving :-)

Kurs

Det vert arrangert nybegynnarkurs med ujamne mellomrom. Ta kontakt om du er interessert i å vera med.

Lenkjer til ymse bridgeressursar

Kontakt oss

Du kan nå oss per e-post eller på telefon 95909943 (Arne Sandahl) / 41619021 (Yngve Spjeld-Landro).