spelekveld 2020

Aktuelt

Vi speler på nettet inntil vidare. Meld deg på gjennom Spond.

Om oss

HEFbridge er eit hyggjeleg, frittståande bridgelag i Bergen sentrum. Vi speler tysdagar kl. 17:00-20:00. Human-Etisk Forbund bruker oss som eit medlemstilbod, men vi har plass til alle.

Bridgelaget krev ikkje medlemspengar, men du betaler 30 kroner kvar gong du er med. Vi plar vera 4-5 bord.

Resultat frå spelekveldane

Vi plar publisera resultata frå spelekveldane våre og nettbridgen.

Påmelding

Er du ny hos oss, kan du melda deg på ved å senda oss ei e-postmelding eller du kan nytta Spond-tenesta vår.

Meldesystemet

Kursa vi har haldne har vore baserte på Nordisk standard, eit naturleg system med 4-korts opningar og sterk 1NT.

Du kan lasta ned ein kopi av meldesystemet.

Kurs

Det vert arrangert nybegynnarkurs med ujamne mellomrom. Ta kontakt om du er interessert i å vera med.

Lenkjer til ymse bridgeressursar

Organisert bridge Norsk bridgeforbund
Hordaland bridgekrins
Bridge for alle
Norsk bridgefestival
Rutertreffet - i forkant av Bridgefestivalen
På reisefot Alanya Briç Spor Kubülü
Klintehamn BK, Gotland
Sudrets BK, Gotland
Litteratur Bladet Bridge i Norge
A New Bridge Magazine
Opplæring Dansk skolebridge
Oppslag Wikipedia om bridge
Wikipedia: konvensjonar
Nettspeling Bridge Base Online
Funbridge
RealBridge
Bloggar Kvangraven - en blogg om bridge
GeOs blogg
Dataprogram Double dummy-analyseprogrammet Bridge Solver for Windows, Android, somme Chromebook-maskiner, Chrome-nettlesaren (og derivat) eller på nett. Kjekt program for å analysera spel for å finna optimale kontraktar.
Lover og reglar Bridgereglementet 2017 (norsk) - no ogso med dei offisielle merknadane (engelsk)
Turneringsreglementet 2018
Turneringsbridgereglane vert forklarte (dansk)
Dokumentasjon Ymse rettleiingar

Kontakt oss

Du kan nå oss per e-post eller på telefon 95909943 (Arne Sandahl) / 41619021 (Yngve Spjeld-Landro).