HEFbridge-logoen

Aktuelt

Haustsesongen er i gang med vanlege klubbkveldar og nybyrjarkurs. Les meir om kurset nedanfor.

Om oss

HEFbridge er eit lite bridgelag i Bergen sentrum. Tysdagar kl. 18:00-21:30 finn du oss i 4. etasje i Chr. Michelsens gate 4, Bergen.
Human-Etisk Forbund har oss som eit medlemstilbod, men vi har plass til alle.
Kortkveldane nyttar vi til både å læra oss teori og praktisera det vi har lært. Vi bruker eit naturleg meldesystem (4-korts opningar, sterk 1NT) med dei konvensjonane vi treng for å løfta meldingar og speleføring til eit høgare nivå. Dei som er med seier at vi har eit hyggjeleg miljø med mykje lått og løye.

Påmelding

Er du ny hos oss, kan du melda deg på ved å senda oss ei e-postmelding eller du kan nytta Spond-tenesta vår.

Meldesystemet

Du kan lasta ned heile meldesystemet eller eit (uoffisielt) mindre samandrag.

Resultat frå spelekveldane

Her finn du resultata frå dei fleste spelekveldane våre. HTML-filene viser parsamansetjinga, kortfordelingane, kontraktane og resultata. PBN-filene kan du nytta til å finna den beste kontrakten; dét kan ofte vera ei interessant øving :-)

Kurs

Vi arrangerer nybegynnarkurs i bridge denne hausten. Alle er velkomne til å læra seg dette fasinerande kortspelet. Du treng ikkje ha spesielle forkunnskapar eller eigenskapar for å ta del og oppleva gleda med bridge, men det vil nok vera ein fordel om du har sett og brukt ein kortstokk tidlegare. Les meir om spelet hos Wikipedia.

Kurset er gratis. Både medlemmer av forbundet og andre er hjarteleg velkomne. Kursleiaren heiter Arne Sandahl og har lang erfaring både som spelar og kurshaldar.

Vi nyttar HEF sine lokale i Bergen sentrum (Chr. Michelsens gate 4). Kurset går om tysdagar og byrjar klokka 18:30. Første kurskveld er 4. september 2018. Det vert åtte kveldar i alt.

Du melder deg på ved å senda ei e-postmelding til post@hefbridge.no eller ved å kontakta Arne Sandahl på telefon 95 90 99 43. Han kan ogso fortelja meir om kurset om det er noko du lurer på.

PS: har du allereie litt erfaring og har lyst å spela bridge i eit sosialt og hyggjeleg miljø? Du er hjarteleg velkomen til våre klubbkveldar, tysdagar kl. 18:00.

Lenkjer til ymse bridgeressursar

Kontakt oss

Du kan nå oss per e-post. Eller so kan du ringja til Arne Sandahl (tlf.: 95909943) eller Yngve Spjeld-Landro (tlf.: 41619021).

HEFbridge-logoen