spelekveld 2020

Aktuelt

Vi speler på nettet inntil vidare. Meld deg på gjennom Spond.

Om oss

HEFbridge er eit hyggjeleg, frittståande bridgelag i Bergen sentrum. Vi speler tysdagar kl. 17:00-20:00. Human-Etisk Forbund bruker oss som eit medlemstilbod, men vi har plass til alle.

Bridgelaget krev ikkje medlemspengar, men du betaler 30 kroner kvar gong du er med. Vi plar vera 4-5 bord.

Påmelding

Er du ny hos oss, kan du melda deg på ved å senda oss ei e-postmelding eller du kan nytta Spond-tenesta vår.

Meldesystemet

Kursa vi har halde har vore basert på Nordisk standard, eit naturleg system med 4-korts opningar og sterk 1NT.

Du kan lasta ned ein kopi av meldesystemet.

Resultat frå spelekveldane

Vi plar publisera resultata frå spelekveldane våre. HTML-filene viser parsamansetjinga, kortfordelingane, kontraktane, resultata og optimale kontraktar.

Resultata frå nettspelinga denne våren finn du på nettet.

Kurs

Det vert arrangert nybegynnarkurs med ujamne mellomrom. Ta kontakt om du er interessert i å vera med.

Lenkjer til ymse bridgeressursar

Organisert bridge Norsk bridgeforbund
Hordaland bridgekrins
Bridge for alle
Norsk bridgefestival
Rutertreffet - i forkant av Bridgefestivalen
På reisefot Alanya Briç Spor Kubülü
Klintehamn BK, Gotland
Sudrets BK, Gotland
Litteratur Bladet Bridge i Norge
A New Bridge Magazine
Opplæring Dansk skolebridge
Oppslag Wikipedia om bridge
Wikipedia: konvensjonar
Nettspeling Bridge Base Online
Funbridge
Real Bridge
Dataprogram Double dummy-analyseprogrammet Bridge Solver for Windows, Android, somme Chromebook-maskiner, Chrome-nettlesaren (og derivat) eller på nett. Kjekt program for å analysera spel for å finna optimale kontraktar.
Lover og reglar Bridgereglementet 2017 (norsk) - no ogso med dei offisielle merknadane (engelsk)
Turneringsreglementet 2018
Turneringsbridgereglane vert forklarte (dansk)
Dokumentasjon Ymse rettleiingar

Kontakt oss

Du kan nå oss per e-post eller på telefon 95909943 (Arne Sandahl) / 41619021 (Yngve Spjeld-Landro).