spelekveld 2020

Om oss

HEFbridge er eit frittståande bridgelag i Bergen sentrum.

Tysdagar kl. 18:00-21:30 finn du oss i 4. etasje i Chr. Michelsens gate 4, Bergen.

Human-Etisk Forbund har oss som eit medlemstilbod, men vi har plass til alle. Dei som er med seier at vi har eit hyggjeleg miljø med mykje lått og løye.

Bridgelaget krev ikkje medlemspengar, men du betaler 30 kroner kvar kveld du speler. Vi plar vera 4-5 bord.

Aktuelt

Grunna styremaktene sine oppfordringar om ikkje å samlast grunna fare for virussmitte, er klubbkveldane førebels avlyste til over påske. Det planlagte bridgecruiset er òg kansellert.

Medlemmer kan følgja med på Spond for oppdaterte opplysningar om bridgeaktivitetar på nettet.

Påmelding

Er du ny hos oss, kan du melda deg på ved å senda oss ei e-postmelding eller du kan nytta Spond-tenesta vår.

Meldesystemet

Kursa vi har halde har vore basert på Nordisk standard, eit naturleg system med 4-korts opningar og sterk 1NT i tillegg til dei konvensjonane vi treng for å løfta meldingar og speleføring til eit høgare nivå.

Du kan lasta ned ein kopi av meldesystemet.

Resultat frå spelekveldane

Vi plar publisera resultata frå dei fleste spelekveldane våre. HTML-filene viser parsamansetjinga, kortfordelingane, kontraktane, resultata og optimale kontraktar.Den gjeldande unntakstilstanden gjer at vi berre møtest til spelekveldar på nettet. Her finn du løpande resultat av kampane.

Kurs

Det vert arrangert nybegynnarkurs med ujamne mellomrom. Ta kontakt om du er interessert i å vera med.

Lenkjer til ymse bridgeressursar

Kontakt oss

Du kan nå oss per e-post eller på telefon 95909943 (Arne Sandahl) / 41619021 (Yngve Spjeld-Landro).