HEFbridge-logoen

Rettleiingar og ymist anna

Standard meldesystem i laget

Meldesystemet (basert på Nordisk standard)
Tilleggsheftet (avvik frå standard, tillegg, andre meldesystem, …)

Emne frå kurs vi har hatt

Minor-stayman
Omvendt minor
Motspel
Motspel: styrkekast
11-regelen og negativ dobling
MP- og IMP-skåring; korleis lesa resultatlista - KJEM

Nettspeling

Bridgebase Online

Bruk av videopraterom

Praterom under nettspeling

Reglar for påmelding

Påmeldingsreglar for nettspeling
Påmeldingsreglar for sommarbridgen

Dataprogram

Rettleiing for skåringsprogrammet Topscore