Meldesystemet

til

HEFbridge

 

Naturleg system, basert på Nordisk standard

 

 

 

 

 

 
 

Tilgjengeleg i PDF-format (https://www.hefbridge.no/dok/meldesystem.pdf)

eller som nettside (https://www.hefbridge.no/dok/meldesystem.html)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sist endra: 2020-07-17

 

Innhaldsliste

Opningar        3

Fargeopningar på 1-trinnet        3

Grandopning på 1-trinnet        4

Opningar på 2-trinnet og over        5

Opningshanda si andre melding        6

Balansert hand - grandstigen        6

Ubalanserte hender        6

Svarhanda si andre melding        6

Doblingar        7

Opplysande dobling («take-out»)        7

Makkers svar på opplysande dobling        7

Negativ dobling        7

Støttedobling        7

Innmeldingar        8

Forsvar mot sperremeldingar        8

Utspel        8

Påspel        8

Fordelingskast        9

Styrkekast        9

Konvensjonar        9

Prinsipp        9

Moglege utvidingar av systemet        10

2♦ multi        10

RCO – 2♥, 2♠, 2NT        11

Cappelleti – forsvar mot 1NT-opning [kladd]        12

Ymist        13

Skårtabell        13

Tydingar        14

Forkortingar        14

Revisjonshistorikk        14

Opningar

Fargeopningar på 1-trinnet

Hand

Melding

Svarhanda

Opnars gjenmelding

0-11p

Pass

 

 

12-19hp

 4+

1x

Pass  0-5p

 

1 i ny farge  6p   4+   rundekrav

Støtte:  4+  12-14p

Støtte med hopp: ∼18p 4+

Ny farge viser 5-4

Ny farge med hopp viser min. 5-5 ∼18p

Gjenmeld eigen 6-kortsfarge

Gjenmeld 6-k. med hopp: god farge  ∼18p

NT med jamn fordeling 12-14p

NT med hopp = jamn fordeling  18-19p

1NT 6-10p  ¬ makkers­tøtte; ≤3 i andre, høgare fargar;              

                     må ha stoppar i motparten sin farge.

Pass = jamn fordeling 12-14hp

Ny farge viser 5-4

Ny farge med hopp viser min. 5-5 ∼18p

Gjenmeld eigen 6-kortsfarge

Gjenmeld 6-k. med hopp: god farge  ∼18p

2NT  18-19hp

2 i ny farge  11p   4+  rundekrav

Støtte:  4+

Støtte med hopp: ∼18p 4+

Ny farge viser 5-4

Ny farge med hopp viser min. 5-5 ∼18p

Gjenmeld eigen 5-kortsfarge

Gjenmeld 6-k. med hopp: god farge  ∼18p

NT med jamn fordeling 12-14p

NT med hopp = jamn fordeling  18-19p

4 i makkers farge  13-15p 4+  tenk sone/fordeling

 

Hopp til ny farge 16p  4+ i makkers farge  Minisplinter

 

Dbl-hopp til ny farge 18p  4+ i makkers farge  Splinter

 

4NT  21p  4+ i makkers farge  Blackwood

 

1

2 i makkers farge  10p 4+   rundekrav

Omvendt minor

 

3 i makkers farge 6-9p 4+   sperremelding

2NT 13+p   4+  0-3M

1

2 i makkers farge  6-9hp   4+

Pass

Elles naturleg

2NT  13+p  4+ i makkers farge  Stenberg  (¬ singleton)

3 i meldt farge maksimum

3 i ny farge ¬ minimum  singleton  

3NT   13-15p  ¬ singleton

4 i meldt farge  renons i motsett major

4 i ny farge  renons i meldt farge

3 i makkers farge  10-12p   4+

 

 

Grandopning på 1-trinnet

Melding

Svar

Opnars gjenmelding

Svarhandas 2. melding

NT 15-17hp

 balansert ≥2/≤5       

 

ogso som innmelding

etter farge­opning

frå motparten;

viser kontroll.

 

maks éin doubleton

Pass  0-5p

 

 

2♣  9hp   4+ M        Stayman [!]

2  ¬M

2NT  9-10 hp ikkje makkerstøtte

2  ;  ?♠

2  ♠; ¬

2♦♥  9hp  5+          Jacoby

2|  

obligatorisk svar

Pass svak hand

2NT invitt m/ 5+ M

3utgangskrav: ≥5-4 i M og meldt m

3 i same M invitt m/  6+ M

3NT   5+ M jamn hand

4 i meldt M sluttmelding m/ 5+ M

2 5+ m  8hp

 

Minor-Stayman

2NT ¬m

 

3♣, ?

 

3, ¬ 

 

2NT  krav overføring til

3obl. melding

Pass = 6+

= spelemelding

3x 6-8p   6+  

invitt: 2 topphonnørar

 

 

3NT  11-16hp  ¬M

 

 

4 20p Gerber

 

 

4M  11p  6+   forslag til spel

 

 

 

Opningar på 2-trinnet og over

Melding

Svar

Opnars gjenmelding

Svarhandas 2. melding

2  22p    krav

2  0p   0   obligatorisk svar

2| 3  5+   utgangskrav

5p

Næraste mld. u/ støtte

Hopp til utgang i trumf

6hp

Trumf­høgning

Ny farge

om ikkje næraste mld.

2NT  22-24hp  jamn hand

 

3NT  25-27hp  jamn hand

 

2♦♥  6-11hp  6+

Naturleg

 

 

2NT  20-21hp  Balansert ≥2/≤5

3♦♥  5+   Jacoby

 

 

3  6hp  4+ M  Stayman

 

 

3NT  6-11p ¬M

 

 

4M  svak

 

 

 

 

 

4NT  Blackwood

 

 

3x  6-11hp  7+

Naturleg

 

 

3NT   Gåande minor

 

 

 

4x   6-11hp   8+

Naturleg

 

 

 

 

Opningshanda si andre melding

Balansert hand - grandstigen

Handtype/hp

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Balansert

Opning 1x: gjenmeld NT billigast mogleg

Opna i 1NT

Opning 1x: hoppmeld i NT

Opna i 2NT

 

Ubalanserte hender

Handtype/hp

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Trumfstøtte

Støtt makkar billegast mogleg

Støtt makker med hoppmelding

Støtt makker med dobbelthopp

Eifargehand

Gjenmeld fargen billegast mogleg

Gjenmeld med hopp

Gjenmeld med dobbelthopp

Tofargehand

Meld ny farge billegast mogleg

Minst 5-5:

meld ny farge med hopp

Svarhanda si andre melding

Handtype/styrke

Melding

Dårlege kort (6-11hp)

Vel mellom makkar sine fargar

Styrke i 4. farge

Næraste NT

Gode kort, men utan god melding (t.d. 4-3-3-3) 10+hp

4. farge

2-trinnet: rundekrav

3-trinnet: utgangskrav

 

Doblingar

Opplysande dobling («take-out»)

Motparten

Makker

Du

Merknad

Har meldt på

≤3-trinnet

&

≤2 fargar

Berre meldt pass 

≥12hp + tilpass til umeldte fargar

Opplysande dobling er alltid krav

Balansert & for sterk til 1NT (18-19hp)

Ein-/toseter & for sterk til innmelding (16-17hp)

X + pos. svar + næraste NT = 19-21hp

X + pos. svar + hopp i NT = 22-24hp

 

Makkers svar på opplysande dobling

Makkers melding

Tyding

Merknad

Pass

sterk i opnarens farge

= straffedobling

Vurder om ein skal prøva å straffa motparten eller spela eigen kontrakt

Har ingenting

Makkeren kan passa etter innmelding frå motparten

Billigaste farge

0-9hp

Hoppmelding frå deg er naturleg og inviterande til utgang

Hopp i M

8-10hp  5  eller

9-11hp  4   

 

Hopp i m

8-11hp  5+  

Utgangsinvitt (helst 3NT)

 

Negativ dobling

Makker

Motparten

Du doblar

Merknad

1

1

4-4   6hp begge M

 

1

2

3   10hp begge M

Min. 1 topph.

1m

1M

4   6hp viser motsett M

 

 

Støttedobling

Makker

Motparten

Du doblar

Merknad

1M

motsett M

 6hp

3  støttedobling

 

2m

 10hp

 

Innmeldingar

Motparten

Makker

Du

1x

1x        11-17p  5+  

Eigen farge =  5+  

NT = naturleg, viser hald

3NT 13p  godt hald  

1M        11-17p  5+  

2|3M 12p   3+  

4M 13p  3+  

X  

12-14p  ≥3 i umelde fargar opplysande  

 

≥18hp   viser styrke

1NT 15-17hp     balansert ≥2/≤5        hald i meldt farge

 

Hoppmelding    6-11p    6+  

 

 

Forsvar mot sperremeldingar

Motparten

Du

Merknad

?

?♣♠   12-17hp 5  

 

NT 15-17hp jamn  hald

X  

≥12hp + tilpass til umeldte fargar

≥18hp

Utspel

Kontrakttype

Utspel

Farge

Toppen av sekvens  (t.d.: KDJ, KJT) – prioritet!

Vis fordeling

NT

4. høgste, minst eitt bildekort

Toppen av ingenting (xxxx)

 

Påspel

Utspel

Påspel

Honnør

Omvendt styrkekast

Ved 1. gongs saking: omvendt styrkekast

Fordeling

 

 

  

 

Fordelingskast

Namn

Partalsfordeling (2, 4, 6, …)

Oddetalsfordeling (3,5,7, …)

«Svenske»

Minste kortet (låg > høg)

Mellomhøgt kort (høg > låg)

«Norske»

Mellomhøgt kort (høg > låg)

Minste kortet (låg > høg)

Styrkekast

Namn

Sterk

Veik

Vanleg styrke

Mellomhøgt kort (høg > låg)

Minste kortet (låg > høg)

Omvendt

Minste kortet (låg > høg)

Mellomhøgt kort (høg > låg)

 

 

Konvensjonar

Namn

Skildring

Merknader

Blackwood

Spør etter E etter fargemelding frå makker

Svar:  5= 0|4, =1, …

Fjerde farge

Utgangsinvitt; haldsøkjande i mogleg NT-kontrakt

Alltid rundekrav

Gerber

Spør etter E etter NT-opning frå makker

Slemsøkjande ∼18p

Jacoby

Overføring til den næraste fargen over den melde: berre ved opning 1|2NT, etter gjenmeldinga 2NT over opninga 2og innmeldinga 1NT

Svar på 1NT:

med 4M: bør overføra;

med 5M+: skal overføra

Minisplinter

Viser singleton i den meldte fargen (enkelthopp)

 

Minor-stayman

Spør etter minorfarge

 

Ny farge på trinnet over

Minimum rundekrav, gjerne utgangsinvitt

 

Omvend minorstøtte

Etter 1m i opning, er svaret 2m sterkt, 3m er svakt

Vanleg fargebehandling om motparten blandar seg inn

RCO

Rank (m|M), Colour (svarte|raude), Odd (|)

Tosetar, svak

Revers

Opnar melder høgare farge på høgare nivå

(1-1-2- …)

Rundekrav

Splinter

Viser renons i den meldte fargen (dobbelthopp)

 

Stayman

Spør etter majorfarge

Spør berre om du sjølv har major

Stenberg

4-kortsstøtte i meldt major, 13p, ¬ singleton; utgangskrav

Med singleton bruker ein minisplinter

Siste melding er NT

4NT er sleminvitt

Svar: pass eller Blackwood

 

 

Prinsipp

Namn

Skildring

Merknader

1-over-1

2-over-1

Ny farge frå svarhanda

Rundekrav

3. farge

 

Rundekrav

4. farge

Treng ikkje ha fargen, men spør om makker har hald i fargen

Rundekrav på 2-trinnet

Utgangskrav 3-trinnet

 

 

Moglege utvidingar av systemet

2 multi

Hand

HM

Svar

Opnars gjenmelding

Svarhanda si 2. melding

 6-11hp  

 6+ |

eller

20-21hp

 Balansert ≥2/≤5

 

2

Pass = svake 2 i

 

2= svake 2 i

 

2NT = sterk NT-opning

Stayman; overføring, …

2

Pass = svake 2 i

 

3 = svake 2 i ♥  invitt

Pass

4

2NT = sterk NT-opning

Stayman; overføring, …

2NT  16+ hp   rundekrav

3= svake 2 i

 

3= svake 2 i

 

3NT = sterk NT-opning

Stayman; overføring, …

4M 5+

RCO – 2, 2, 2NT

Hand

Meld-ing

Tyding

Svar

Opnaren si 2. melding

Svarhanda si 2. melding

 6-10hp  

 2-setar  ≥5

2

begge

m

|

M

11hp

Pass = negativ | OK

 

 

2

3

Pass

3

3

 

 

3

 

 

12hp

2NT

m

3

6-7hp

Naturleg

3

8-10hp

M

3

 6-7hp

3

8-10hp

2

svarte

|

raude

fargar

11hp

pass

 

 

3♣

 

12hp

2NT

svarte

3

(minimum1)

Naturleg

3

(maksimum2)

raude

3

(minimum1)

3(maksimum2)

2NT

|

11hp

 

 

 

12hp

3

3

(minimum1)

 

3NT

(maksimum2)

3

(minimum1)

3

(maksimum2)

Cappelleti – forsvar mot 1NT-opning3 [kladd]

Hand

Meld-ing

Tyding

Svar

 

 > 15hp  

X

eiga opning

pass

forslag til straff

 

2x

spelemelding

 

3x

utgangskrav; god farge

 

 

2

ukjend langfarge

2 obligatorisk

meld fargen din

naturleg

 

2

5M + 4M

2||| 3♣|

 

 

 

2

5 + 4m

 

 

 

 

2

5 + 4m

 

 

 

 

2NT

5m + 5m

 

 

 

 

Ymist

Skårtabell

 
 

Tydingar

Melding  Styrke  Kortfordeling/-lengde  Forklaring/konvensjon

 

 

Forkortingar

Nemning

Skildring

Merknader

m

minorfarge

eller

M

majorfarge

eller

x

kva farge som helst

♣, , eller

X

dobling

 

XX

redobling

 

?

Kanskje eller kva som helst

? = kanskje spar; 1? = 1 i ein-eller-annan-farge

¬

ikkje

¬ = ikkje hjerter

|

eller

|= hjerter eller spar

 

 

Revisjonshistorikk

2020-07-17 Presisert at ein må ha stoppar i mortparten sin farge for å kunna svara 1NT

2020-04-13 Endra filplasseringa til meldesystemet

2019-12-01 Presisert at revers berre gjeld opnaren

2019-12-01 Retta oppføring av fargeopning på 1-trinnet

2019-09-11 Lagt til 2NT i Cappelletti

2019-03-27 Retta definisjonen av Gerber frå NT-melding til NT-opning

2019-03-21 Spesifisert minimum 8p for å kunna nytta minor-stayman

2018-06-25 Lagt til svarhanda si andre melding

2018-06-06 Omvend minorstøtte: «Vanleg fargebehandling om motparten blandar seg inn»

2018-05-14 Teke vekk eiga oppstilling for minor- og majoropningar på 1-trinnet; no berre éin tabell

2018-05-01 Framsida viser til samandraget av meldesystemet

2018-05-01 Spesifisert at 4. farge er utgangskrav, ikkje berre krav for ein runde

2018-02-27 Justering av 1NT-2KL-sekvensen

2018-02-18        Presisert doblingstypane; utformingsrettingar

2018-01-31 Lagt til skårtabell

2017-12-13        Retta omvendt minorstøtte 1m-3m: 0-5p > 6-9p

2017-12-06        Mindre retting

2017-12-03 Retta Blackwood: 4= eitt ess; byrjar å introdusera RCO-opningar

2017-11-26        Retta utformingsfeil: retta skrivefeil; lagt til innhaldsliste; lagt til meldinga 2 multi

1Minimum    = 6-7 hp

2Maksimum = 8-10 hp

3https://en.wikipedia.org/wiki/Cappelletti_convention