HEFbridge-logoen

Reglar for påmelding til nettkampane

✓ Ein må melda seg på som deltakar innan fristen.

✓ Påmeldinga er gjennomført med éin gong for enkeltindivid og for par når sistemann i paret har meldt seg på.

✓ Enkeltspelarar vert automatisk para etter påmeldingsrekkjefølgja.

✓ Par og individ kjem på venteliste om dei ikkje får plass på eit bord innan fristen. Første ventepar vil få plassen om eit par melder forfall. Er det berre éin i paret som likevel ikkje kan spela, får første individ i køen denne sin plass.