HEFbridge-logoen

Reglar for påmelding til sommarbridgen

Vi bruker Spond til påmelding og Bridgebase Online til kampavvikling.

Ein kan melda seg på som deltakar heilt fram til kampstart - vanlegvis tysdag klokka 18:00.

Par får plass i påmeldingsrekkjefølgje sidan kampane berre kan spelast når borda er fulle. Enkeltspelarar vert sett saman som par i påmeldingsrekkjefølgje.

Par og enkeltspelarar kjem på venteliste om dei ikkje får plass på eit bord innan fristen.


Sommarbridgen nyttar ikkje skåring eller rangering.