Rangering

 

Kampoppsett - runde 12

 

Brukarrettleiingar

                                                   
 

Plassering

Par

Bolk 2

 

Bord

NS

AV

Dag

Klokka

 

https://hefbridge.no/dok/

                                                  
 

1

Arne S. - Sjur

82,5

 

1

                                                          
 

2

Yngve - Ingeborg

73,1

 

2

                                                          
 

3

Per - Svein

66,7

 

3

                                                          
 

4

Peder - Jon

32,1

 

4

                                                          
 

5

Grethe - Ella

7,3

                                                            
 

6

Grete - Per Bjørn

3,9

                                                            
 

7

Tor - Jan Kristian

3,4

 

Venteliste:

                                                          
 

8

Ivar - Per Bjørn

-4,1

                                                            
 

9

Ingrid - John Morten

-9,5

                                                            
 

10

Grete - Grethe

-14,2

                                                            
 

11

Grete - Torbjørn

-27,8

                                                            
 

12

Ingrid - Carl-Petter

-51,4

                                                            
 

13

Per Ole - Rita

-114,2

                                                            
 

14

Grete - Karin B.

-119,0

                                                            
                                                                

Rang

Par

  ↓ AV              NS →

Poeng

Samanlagt

Bolk 2

Overført frå bolk 1

Bolk 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

                                          

Arne S. - Sjur

Tor - Jan Kristian

Ivar - Per Bjørn

Yngve - Ingeborg

Ingrid - John Morten

Peder - Jon

Grete - Karin B.

Per - Svein

Per Ole - Rita

Grethe - Ella

Grete - Per Bjørn

Ingrid - Carl-Petter

Grete - Torbjørn

Grete - Grethe

                                          

1

1

Arne S. - Sjur

82,5

268,2

144,4

-61,9

123,8

 

-15,5

-5,7

1,2

  

-93,1

-23,8

-21,3

  

-1,7

                                            

7

2

Tor - Jan Kristian

3,4

10,7

5,8

-2,4

4,9

 

-1,6

-35,5

15,5

   

1,7

 

14,6

   

-3,7

                                          

8

3

Ivar - Per Bjørn

-4,1

-23,8

-10,6

6,6

-13,1

5,7

35,5

-1,1

1,7

    

-14,9

   

-18,5

                                           

2

4

Yngve - Ingeborg

73,1

181,2

109,1

-36,1

72,1

-1,2

 

-1,7

  

8,3

  

-34,5

  

-64,5

                                            

9

5

Ingrid - John Morten

-9,5

-91,2

-36,7

27,3

-54,5

    

-6,5

-6,5

 

22,7

  

14,0

                                             

4

6

Peder - Jon

32,1

-51,2

4,4

27,8

-55,5

   

-8,3

6,5

-4,2

 

-6,8

                                                

14

7

Grete - Karin B.

-119,0

-163,0

-133,7

14,7

-29,3

93,1

     

-5,4

35,2

-22,0

                                               

3

8

Per - Svein

66,7

19,5

51,0

15,7

-31,5

23,8

-1,7

  

-22,7

6,8

-35,2

                                                 

13

9

Per Ole - Rita

-114,2

-114,2

-114,2

  

21,3

 

14,9

34,5

   

22,0

-2,0

  

19,5

                                            

5

10

Grethe - Ella

7,3

7,3

7,3

   

-14,6

       

-7,3

                                              

6

11

Grete - Per Bjørn

3,9

3,9

3,9

      

-14,0

     

-10,1

                                             

12

12

Ingrid - Carl-Petter

-51,4

-51,4

-51,4

  

1,7

  

64,5

    

-19,5

  

-4,7

                                            

11

13

Grete - Torbjørn

-27,8

-27,8

-27,8

    

18,5

         

-9,3

                                           

10

14

Grete - Grethe

-14,2

-14,2

-14,2

   

3,7

           

-10,5

                                          
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                
                                                                

 Formel for å beregne poengsum for de som har stått over runden: 10% av summen av negative poengsummer i runden, dividert på antall bord i runden.

                                                 
                                                                

Kampoppsett - runde 7

 

Kontroll

                                                           

Bord

NS

AV

                                                             

1

Peder - Jon

Ingrid - John Morten

 

 

                                                           

2

Per - Svein

Grete - Karin B.

 

1,6

                                                           

3

Ivar - Per Bjørn

Tor - Jan Kristian

 

1,1

                                                           

4

Arne S. - Sjur

Yngve - Ingeborg

 

 

                                                           
    

6,5

                                                           

Kampoppsett - runde 8

 

4,2

                                                           

Bord

NS

AV

 

5,4

                                                           

1

Per - Svein

Ingrid - John Morten

 

 

                                                           

2

Tor - Jan Kristian

Grete - Karin B.

 

2,0

                                                           

3

Yngve - Ingeborg

Grethe - Ella

 

7,3

                                                           

4

Arne S. - Sjur

Per Ole - Rita

 

10,1

                                                           
    

4,7

                                                           

Kampoppsett - runde 9

 

9,3

                                                           

Bord

NS

AV

 

10,5

                                                           

1

Per - Svein

Tor - Jan Kristian

 

0,0

                                                           

2

Peder - Jon

Yngve - Ingeborg

                                                             

3

Ingrid - John Morten

Grete - Per Bjørn

                                                             

4

Arne S. - Sjur

Per Ole - Rita

                                                             
                                                                

Kampoppsett - runde 10

                                                             

Bord

NS

AV

                                                             

1

Per - Svein

Peder - Jon

                                                             

2

Tor - Jan Kristian

Grethe - Ella

                                                             

3

Yngve - Ingeborg

Ingrid - Carl-Petter

                                                             

4

Ivar - Per Bjørn

Per Ole - Rita

                                                             

5

Arne S. - Sjur

Grete - Karin B.

                                                             
                                                                

Kampoppsett - runde 11

                                                             

Bord

NS

AV

                                                             

1

Arne S. - Sjur

Per - Svein

                                                             

2

Yngve - Ingeborg

Tor - Jan Kristian

                                                             

3

Ivar - Per Bjørn

Grete - Torbjørn

                                                             

4

Ingrid - Carl-Petter

Per Ole - Rita

                                                             
    

Oversittpoeng per runde

                                                          

Kampoppsett - runde 12

 

Runde 1

-2,0

                                                          

Bord

NS

AV

 

Runde 2

-1,6

                                                          

1

Arne - Sjur

Ingrid – Carl-Petter

 

Runde 3

-1,1

                                                          

2

Yngve – Ingeborg

Ivar - Per Bjørn

 

Runde 4

-3,9

                                                          

3

Per – Svein

Per Ole – Rita

 

Runde 5

-1,9

                                                          

4

Tor - Jan Kristian

Grete – Torbjørn

 

Runde 6

-0,7