20190827 parturnering

Skildring: 20190827 parturnering
Dato: 25 aug. 2019   Turneringsleiar:
Klubb:   Utreknar:
Lokale:   Økt:
    Seksjon:
Howell 3 bord, 5 rundar

Plass  Par Namn MP Høgst Prosent IMP Slemmar Spel:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14  15
1 3 Arne & Sjur 52 60 86,67% 78 1   444424333444234
2 1 Carl-Petter & Einar 34 60 56,67% 25     443204331000442
3 6 Yngve & Ingeborg 31 60 51,67% 4 1   001442111244430
4 5 Merete & Per 29 60 48,33% 6     000240442422014
5 2 Per & Rita 19 60 31,67% -53     221002113022210
6 4 Ingrid & Ole 15 60 25,00% -60     223020002200002
Carl-Petter Leganger & Einar Urheim 
Par 1:  MP: 56,67%   IMP: 25

Spel Sat Motstandarar Kontrakt Utspel Poeng MP IMP
1 AV Yngve & Ingeborg 3NT N -3 D7 150 4 6
2 AV Yngve & Ingeborg 3 V = DA 140 4 6
3 AV Yngve & Ingeborg Pass 0 3 2
4 NS Merete & Per 3NT S -1 DQ -100 2 4
5 NS Merete & Per 3* V +1 H2 -630 0 -13
6 NS Merete & Per 4 A -1 SK 100 4 7
7 AV Per & Rita 2NT S = C4 -120 3 5
8 AV Per & Rita 2NT N -1 S6 50 3 2
9 AV Per & Rita 3 V -1 SA -100 1 -4
10 NS Arne & Sjur 4 V +1 S3 -650 0 -5
11 NS Arne & Sjur 3NT N -2 HA -100 0 -5
12 NS Arne & Sjur 1NT V +3 D3 -180 0 -4
13 AV Ingrid & Ole 3NT N = C3 -600 4 13
14 AV Ingrid & Ole 3NT N -1 D2 50 4 11
15 AV Ingrid & Ole 2 A +2 H6 170 2 0

Topp
  

Ingrid Haugland & Ole Veim 
Par 4:  MP: 25,00%   IMP: -60

Spel Sat Motstandarar Kontrakt Utspel Poeng MP IMP
1 AV Per & Rita 2 A -1 C9 -50 2 -1
2 AV Per & Rita 4 A -1 CA -50 2 0
3 AV Per & Rita Pass 0 3 2
4 NS Arne & Sjur 4* S -4 DQ -1100 0 -14
5 NS Arne & Sjur 5* A -1 D3 100 2 0
6 NS Arne & Sjur 2NT S -4 H6 -200 0 -4
7 AV Merete & Per 3NT N = C9 -600 0 -10
8 AV Merete & Per 1 N +2 SQ -110 0 -4
9 AV Merete & Per Gjsn 2 0
10 AV Yngve & Ingeborg 4 V = D9 620 2 4
11 AV Yngve & Ingeborg 2NT N = D7 -120 0 -4
12 AV Yngve & Ingeborg 3NT V -1 C2 -50 0 -5
13 NS Carl-Petter & Einar 3NT N = C3 600 0 -13
14 NS Carl-Petter & Einar 3NT N -1 D2 -50 0 -11
15 NS Carl-Petter & Einar 2 A +2 H6 -170 2 0

Topp
  
 

Per Ole Falch & Rita Falch 
Par 2:  MP: 31,67%   IMP: -53

Spel Sat Motstandarar Kontrakt Utspel Poeng MP IMP
1 NS Ingrid & Ole 2 A -1 C9 50 2 1
2 NS Ingrid & Ole 4 A -1 CA 50 2 0
3 NS Ingrid & Ole Pass 0 1 -2
4 AV Yngve & Ingeborg 3 S +2 S6 -150 0 -10
5 AV Yngve & Ingeborg 5 S = CQ -650 0 -13
6 AV Yngve & Ingeborg 2 A +2 CK 170 2 3
7 NS Carl-Petter & Einar 2NT S = C4 120 1 -5
8 NS Carl-Petter & Einar 2NT N -1 S6 -50 1 -2
9 NS Carl-Petter & Einar 3 V -1 SA 100 3 4
10 AV Merete & Per 2 V +2 ST 170 0 -10
11 AV Merete & Per 1 A -1 SA -50 2 -1
12 AV Merete & Per 3 A = S2 110 2 1
13 AV Arne & Sjur 6NT N = S4 -1440 2 -6
14 AV Arne & Sjur 3NT N +2 D7 -460 1 -5
15 AV Arne & Sjur 4 A -1 D6 -50 0 -8

Topp
  

Merete Arnesen & Per Bjørn Vetaas 
Par 5:  MP: 48,33%   IMP: 6

Spel Sat Motstandarar Kontrakt Utspel Poeng MP IMP
1 AV Arne & Sjur 2 S +1 DQ -140 0 -5
2 AV Arne & Sjur 4 A -4 DK -200 0 -6
3 AV Arne & Sjur 2 N +3 C5 -200 0 -5
4 AV Carl-Petter & Einar 3NT S -1 DQ 100 2 -4
5 AV Carl-Petter & Einar 3* V +1 H2 630 4 13
6 AV Carl-Petter & Einar 4 A -1 SK -100 0 -7
7 NS Ingrid & Ole 3NT N = C9 600 4 10
8 NS Ingrid & Ole 1 N +2 SQ 110 4 4
9 NS Ingrid & Ole Gjsn 2 0
10 NS Per & Rita 2 V +2 ST -170 4 10
11 NS Per & Rita 1 A -1 SA 50 2 1
12 NS Per & Rita 3 A = S2 -110 2 -1
13 AV Yngve & Ingeborg 6NT N +1 D6 -1470 0 -7
14 AV Yngve & Ingeborg 3NT S +2 DT -460 1 -5
15 AV Yngve & Ingeborg 3NT V = CT 400 4 8

Topp
  
 

Arne Sandahl & Sjur Veim 
Par 3:  MP: 86,67%   IMP: 78

Spel Sat Motstandarar Kontrakt Utspel Poeng MP IMP
1 NS Merete & Per 2 S +1 DQ 140 4 5
2 NS Merete & Per 4 A -4 DK 200 4 6
3 NS Merete & Per 2 N +3 C5 200 4 5
4 AV Ingrid & Ole 4* S -4 DQ 1100 4 14
5 AV Ingrid & Ole 5* A -1 D3 -100 2 0
6 AV Ingrid & Ole 2NT S -4 H6 200 4 4
7 AV Yngve & Ingeborg 1NT S +1 C4 -120 3 5
8 AV Yngve & Ingeborg 5 N -1 HA 50 3 2
9 AV Yngve & Ingeborg 2 N -1 HK 50 3 4
10 AV Carl-Petter & Einar 4 V +1 S3 650 4 5
11 AV Carl-Petter & Einar 3NT N -2 HA 100 4 5
12 AV Carl-Petter & Einar 1NT V +3 D3 180 4 4
13 NS Per & Rita 6NT N = S4 1440 2 6
14 NS Per & Rita 3NT N +2 D7 460 3 5
15 NS Per & Rita 4 A -1 D6 50 4 8

Topp
  

Yngve Spjeld-Landro & Ingeborg Veim 
Par 6:  MP: 51,67%   IMP: 4

Spel Sat Motstandarar Kontrakt Utspel Poeng MP IMP
1 NS Carl-Petter & Einar 3NT N -3 D7 -150 0 -6
2 NS Carl-Petter & Einar 3 V = DA -140 0 -6
3 NS Carl-Petter & Einar Pass 0 1 -2
4 NS Per & Rita 3 S +2 S6 150 4 10
5 NS Per & Rita 5 S = CQ 650 4 13
6 NS Per & Rita 2 A +2 CK -170 2 -3
7 NS Arne & Sjur 1NT S +1 C4 120 1 -5
8 NS Arne & Sjur 5 N -1 HA -50 1 -2
9 NS Arne & Sjur 2 N -1 HK -50 1 -4
10 NS Ingrid & Ole 4 V = D9 -620 2 -4
11 NS Ingrid & Ole 2NT N = D7 120 4 4
12 NS Ingrid & Ole 3NT V -1 C2 50 4 5
13 NS Merete & Per 6NT N +1 D6 1470 4 7
14 NS Merete & Per 3NT S +2 DT 460 3 5
15 NS Merete & Per 3NT V = CT -400 0 -8

Topp
  
 Slippar

Spel 1   Sone: Ingen   Gjevar: Nord
NS AV Kontrakt Utspel Poeng NS AV IMP
2 4 2 A -1 C9 50 2 2 1
3 5 2 S +1 DQ 140 4 0 5
6 1 3NT N -3 D7 -150 0 4 -6

Spel 2   Sone: NS   Gjevar: Aust
NS AV Kontrakt Utspel Poeng NS AV IMP
2 4 4 A -1 CA 50 2 2 0
3 5 4 A -4 DK 200 4 0 6
6 1 3 V = DA -140 0 4 -6

Spel 3   Sone: AV   Gjevar: Sør
NS AV Kontrakt Utspel Poeng NS AV IMP
2 4 Pass 0 1 3 -2
3 5 2 N +3 C5 200 4 0 5
6 1 Pass 0 1 3 -2

 
Spel 4   Sone: Begge   Gjevar: Vest
NS AV Kontrakt Utspel Poeng NS AV IMP
1 5 3NT S -1 DQ -100 2 2 4
4 3 4* S -4 DQ -1100 0 4 -14
6 2 3 S +2 S6 150 4 0 10

Spel 5   Sone: NS   Gjevar: Nord
NS AV Kontrakt Utspel Poeng NS AV IMP
1 5 3* V +1 H2 -630 0 4 -13
4 3 5* A -1 D3 100 2 2 0
6 2 5 S = CQ 650 4 0 13

Spel 6   Sone: AV   Gjevar: Aust
NS AV Kontrakt Utspel Poeng NS AV IMP
1 5 4 A -1 SK 100 4 0 7
4 3 2NT S -4 H6 -200 0 4 -4
6 2 2 A +2 CK -170 2 2 -3

 
Spel 7   Sone: Begge   Gjevar: Sør
NS AV Kontrakt Utspel Poeng NS AV IMP
2 1 2NT S = C4 120 1 3 -5
5 4 3NT N = C9 600 4 0 10
6 3 1NT S +1 C4 120 1 3 -5

Spel 8   Sone: Ingen   Gjevar: Vest
NS AV Kontrakt Utspel Poeng NS AV IMP
2 1 2NT N -1 S6 -50 1 3 -2
5 4 1 N +2 SQ 110 4 0 4
6 3 5 N -1 HA -50 1 3 -2

Spel 9   Sone: AV   Gjevar: Nord
NS AV Kontrakt Utspel Poeng NS AV IMP
2 1 3 V -1 SA 100 3 1 4
5 4 Gjsn 2 2 0
6 3 2 N -1 HK -50 1 3 -4

 
Spel 10   Sone: Begge   Gjevar: Aust
NS AV Kontrakt Utspel Poeng NS AV IMP
1 3 4 V +1 S3 -650 0 4 -5
5 2 2 V +2 ST -170 4 0 10
6 4 4 V = D9 -620 2 2 -4

Spel 11   Sone: Ingen   Gjevar: Sør
NS AV Kontrakt Utspel Poeng NS AV IMP
1 3 3NT N -2 HA -100 0 4 -5
5 2 1 A -1 SA 50 2 2 1
6 4 2NT N = D7 120 4 0 4

Spel 12   Sone: NS   Gjevar: Vest
NS AV Kontrakt Utspel Poeng NS AV IMP
1 3 1NT V +3 D3 -180 0 4 -4
5 2 3 A = S2 -110 2 2 -1
6 4 3NT V -1 C2 50 4 0 5

 
Spel 13   Sone: Begge   Gjevar: Nord
NS AV Kontrakt Utspel Poeng NS AV IMP
3 2 6NT N = S4 1440 2 2 6
4 1 3NT N = C3 600 0 4 -13
6 5 6NT N +1 D6 1470 4 0 7

Spel 14   Sone: Ingen   Gjevar: Aust
NS AV Kontrakt Utspel Poeng NS AV IMP
3 2 3NT N +2 D7 460 3 1 5
4 1 3NT N -1 D2 -50 0 4 -11
6 5 3NT S +2 DT 460 3 1 5

Spel 15   Sone: NS   Gjevar: Sør
NS AV Kontrakt Utspel Poeng NS AV IMP
3 2 4 A -1 D6 50 4 0 8
4 1 2 A +2 H6 -170 2 2 0
6 5 3NT V = CT -400 0 4 -8

Topp

© Copyright Pentad Technology 2013-19 Ver 5.5