20190910 parturnering

Skildring: 20190910 parturnering
Dato: 08 sep. 2019   Turneringsleiar:
Klubb:   Utreknar:
Lokale:   Økt:
    Seksjon:
Howell 4 bord, 7 rundar

Plass  Par Namn MP Høgst Prosent IMP Slemmar Spel:  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  13  14
1 2 Carl-Petter & Einar 32 48 66,67% 6     034242244430
2 5 Yngve & Karin 30 48 62,50% 20     232402342314
3 1 Arne & Sjur 28 48 58,33% 15     410420444104
4 4 John & Jan 24 48 50,00% -5 1   244042000332
5= 6 Per & Ingrid 18 48 37,50% -6     044020104012
5= 7 Ivar & Simon 18 48 37,50% -7     212002120440
5= 3 Rita & Per 18 48 37,50% -23     400204003221
Arne Sandahl & Sjur Veim 
Par 1:  MP: 58,33%   IMP: 15

Spel Sat Motstandarar Kontrakt Utspel Poeng MP IMP
1 AV Carl-Petter & Einar 3NT V +2 H2 460 4 8
2 AV Carl-Petter & Einar 2 A +2 RT 170 1 -3
3 AV Per & Ingrid 3 A +2 H6 150 0 -10
4 AV Per & Ingrid 2 N -1 SE 100 4 5
5 AV Yngve & Karin 5 N +1 S7 -620 2 0
6 AV Yngve & Karin 1NT A -2 R4 -200 0 -5
7 NS Rita & Per 4 A = R7 -620 4 7
8 NS Rita & Per 2 S +1 HE 140 4 5
11 NS John & Jan 3NT N +3 S6 490 4 12
12 NS John & Jan 5 A = HE -400 1 -5
13 NS Ivar & Simon 3 N -2 RK -200 0 -3
14 NS Ivar & Simon 2 S +2 S8 170 4 4

Topp
  

Yngve Spjeld-Landro & Karin Nygaard 
Par 5:  MP: 62,50%   IMP: 20

Spel Sat Motstandarar Kontrakt Utspel Poeng MP IMP
1 NS Ivar & Simon 4* N -1 RK -100 2 3
2 NS Ivar & Simon 2 A +2 RE -170 3 3
5 NS Arne & Sjur 5 N +1 S7 620 2 0
6 NS Arne & Sjur 1NT A -2 R4 200 4 5
7 NS John & Jan 6 V = R2 -1430 0 -13
8 NS John & Jan 3 A -1 SpE 50 2 1
9 AV Per & Ingrid 3NT* N -1 KD 100 3 1
10 AV Per & Ingrid 3 N -2 HE 200 4 5
11 AV Rita & Per 3 A = RE 140 2 6
12 AV Rita & Per 5 A = HE 400 3 5
13 AV Carl-Petter & Einar 2 A +1 K4 110 1 -1
14 AV Carl-Petter & Einar 2 A = K5 90 4 5

Topp
  
 

Carl-Petter Leganger & Einar Urheim 
Par 2:  MP: 66,67%   IMP: 6

Spel Sat Motstandarar Kontrakt Utspel Poeng MP IMP
1 NS Arne & Sjur 3NT V +2 H2 -460 0 -8
2 NS Arne & Sjur 2 A +2 RT -170 3 3
3 AV Rita & Per 3NT A +1 K8 630 4 5
4 AV Rita & Per Pass 0 2 1
5 AV Ivar & Simon 3NT N = S3 -600 4 1
6 AV Ivar & Simon 2 N = K4 -110 2 -1
7 AV Per & Ingrid 3NT V +2 S3 660 2 -6
8 AV Per & Ingrid 3 S -4 HE 200 4 7
9 NS John & Jan 3NT N -1 KD -50 4 2
10 NS John & Jan 2 N = HE 110 4 6
13 NS Yngve & Karin 2 A +1 K4 -110 3 1
14 NS Yngve & Karin 2 A = K5 -90 0 -5

Topp
  

Per Bjørn Vetaas & Ingrid Haugland 
Par 6:  MP: 37,50%   IMP: -6

Spel Sat Motstandarar Kontrakt Utspel Poeng MP IMP
1 AV Rita & Per 3 N -1 S3 50 0 -5
2 AV Rita & Per 4 A = R4 420 4 6
3 NS Arne & Sjur 3 A +2 H6 -150 4 10
4 NS Arne & Sjur 2 N -1 SE -100 0 -5
7 NS Carl-Petter & Einar 3NT V +2 S3 -660 2 6
8 NS Carl-Petter & Einar 3 S -4 HE -200 0 -7
9 NS Yngve & Karin 3NT* N -1 KD -100 1 -1
10 NS Yngve & Karin 3 N -2 HE -200 0 -5
11 AV Ivar & Simon 3NT S -3 S9 150 4 6
12 AV Ivar & Simon 5 A -1 SJ -50 0 -10
13 AV John & Jan 3 A = H3 110 1 -1
14 AV John & Jan 2 V -1 R8 -50 2 0

Topp
  
 

Rita Falch & Per Ole Falch 
Par 3:  MP: 37,50%   IMP: -23

Spel Sat Motstandarar Kontrakt Utspel Poeng MP IMP
1 NS Per & Ingrid 3 N -1 S3 -50 4 5
2 NS Per & Ingrid 4 A = R4 -420 0 -6
3 NS Carl-Petter & Einar 3NT A +1 K8 -630 0 -5
4 NS Carl-Petter & Einar Pass 0 2 -1
5 AV John & Jan 3NT N +2 H2 -660 0 -1
6 AV John & Jan 3NT N -2 H3 100 4 6
7 AV Arne & Sjur 4 A = R7 620 0 -7
8 AV Arne & Sjur 2 S +1 HE -140 0 -5
9 AV Ivar & Simon 3NT N -2 KD 100 3 1
10 AV Ivar & Simon 3NT N -1 HJ 100 2 1
11 NS Yngve & Karin 3 A = RE -140 2 -6
12 NS Yngve & Karin 5 A = HE -400 1 -5

Topp
  

Ivar Grønningsæter & Simon Hayes 
Par 7:  MP: 37,50%   IMP: -7

Spel Sat Motstandarar Kontrakt Utspel Poeng MP IMP
1 AV Yngve & Karin 4* N -1 RK 100 2 -3
2 AV Yngve & Karin 2 A +2 RE 170 1 -3
3 AV John & Jan 5 A = Hj3 600 2 4
4 AV John & Jan 2 V -2 KK -200 0 -6
5 NS Carl-Petter & Einar 3NT N = S3 600 0 -1
6 NS Carl-Petter & Einar 2 N = K4 110 2 1
9 NS Rita & Per 3NT N -2 KD -100 1 -1
10 NS Rita & Per 3NT N -1 HJ -100 2 -1
11 NS Per & Ingrid 3NT S -3 S9 -150 0 -6
12 NS Per & Ingrid 5 A -1 SJ 50 4 10
13 AV Arne & Sjur 3 N -2 RK 200 4 3
14 AV Arne & Sjur 2 S +2 S8 -170 0 -4

Topp
  
 

John Morten Øvrebø & Jan Kristian Olsen 
Par 4:  MP: 50,00%   IMP: -5

Spel Sat Motstandarar Kontrakt Utspel Poeng MP IMP
3 NS Ivar & Simon 5 A = Hj3 -600 2 -4
4 NS Ivar & Simon 2 V -2 KK 200 4 6
5 NS Rita & Per 3NT N +2 H2 660 4 1
6 NS Rita & Per 3NT N -2 H3 -100 0 -6
7 AV Yngve & Karin 6 V = R2 1430 4 13
8 AV Yngve & Karin 3 A -1 SpE -50 2 -1
9 AV Carl-Petter & Einar 3NT N -1 KD 50 0 -2
10 AV Carl-Petter & Einar 2 N = HE -110 0 -6
11 AV Arne & Sjur 3NT N +3 S6 -490 0 -12
12 AV Arne & Sjur 5 A = HE 400 3 5
13 NS Per & Ingrid 3 A = H3 -110 3 1
14 NS Per & Ingrid 2 V -1 R8 50 2 0

Topp
       
 Slippar

Spel 1   Sone: Ingen   Gjevar: Nord
NS AV Kontrakt Utspel Poeng NS AV IMP
2 1 3NT V +2 H2 -460 0 4 -8
3 6 3 N -1 S3 -50 4 0 5
5 7 4* N -1 RK -100 2 2 3

Spel 2   Sone: NS   Gjevar: Aust
NS AV Kontrakt Utspel Poeng NS AV IMP
2 1 2 A +2 RT -170 3 1 3
3 6 4 A = R4 -420 0 4 -6
5 7 2 A +2 RE -170 3 1 3

 
Spel 3   Sone: AV   Gjevar: Sør
NS AV Kontrakt Utspel Poeng NS AV IMP
3 2 3NT A +1 K8 -630 0 4 -5
4 7 5 A = Hj3 -600 2 2 -4
6 1 3 A +2 H6 -150 4 0 10

Spel 4   Sone: Begge   Gjevar: Vest
NS AV Kontrakt Utspel Poeng NS AV IMP
3 2 Pass 0 2 2 -1
4 7 2 V -2 KK 200 4 0 6
6 1 2 N -1 SE -100 0 4 -5

 
Spel 5   Sone: NS   Gjevar: Nord
NS AV Kontrakt Utspel Poeng NS AV IMP
4 3 3NT N +2 H2 660 4 0 1
5 1 5 N +1 S7 620 2 2 0
7 2 3NT N = S3 600 0 4 -1

Spel 6   Sone: AV   Gjevar: Aust
NS AV Kontrakt Utspel Poeng NS AV IMP
4 3 3NT N -2 H3 -100 0 4 -6
5 1 1NT A -2 R4 200 4 0 5
7 2 2 N = K4 110 2 2 1

 
Spel 7   Sone: Begge   Gjevar: Sør
NS AV Kontrakt Utspel Poeng NS AV IMP
1 3 4 A = R7 -620 4 0 7
5 4 6 V = R2 -1430 0 4 -13
6 2 3NT V +2 S3 -660 2 2 6

Spel 8   Sone: Ingen   Gjevar: Vest
NS AV Kontrakt Utspel Poeng NS AV IMP
1 3 2 S +1 HE 140 4 0 5
5 4 3 A -1 SpE 50 2 2 1
6 2 3 S -4 HE -200 0 4 -7

 
Spel 9   Sone: AV   Gjevar: Nord
NS AV Kontrakt Utspel Poeng NS AV IMP
2 4 3NT N -1 KD -50 4 0 2
6 5 3NT* N -1 KD -100 1 3 -1
7 3 3NT N -2 KD -100 1 3 -1

Spel 10   Sone: Begge   Gjevar: Aust
NS AV Kontrakt Utspel Poeng NS AV IMP
2 4 2 N = HE 110 4 0 6
6 5 3 N -2 HE -200 0 4 -5
7 3 3NT N -1 HJ -100 2 2 -1

 
Spel 11   Sone: Ingen   Gjevar: Sør
NS AV Kontrakt Utspel Poeng NS AV IMP
1 4 3NT N +3 S6 490 4 0 12
3 5 3 A = RE -140 2 2 -6
7 6 3NT S -3 S9 -150 0 4 -6

Spel 12   Sone: NS   Gjevar: Vest
NS AV Kontrakt Utspel Poeng NS AV IMP
1 4 5 A = HE -400 1 3 -5
3 5 5 A = HE -400 1 3 -5
7 6 5 A -1 SJ 50 4 0 10

 
Spel 13   Sone: Begge   Gjevar: Nord
NS AV Kontrakt Utspel Poeng NS AV IMP
1 7 3 N -2 RK -200 0 4 -3
2 5 2 A +1 K4 -110 3 1 1
4 6 3 A = H3 -110 3 1 1

Spel 14   Sone: Ingen   Gjevar: Aust
NS AV Kontrakt Utspel Poeng NS AV IMP
1 7 2 S +2 S8 170 4 0 4
2 5 2 A = K5 -90 0 4 -5
4 6 2 V -1 R8 50 2 2 0

Topp

© Copyright Pentad Technology 2013-19 Ver 5.6